กิ๊บติดผมดอกกล้วยไม้แวนด้าสีแดง Vanda

หมายถึงน. ชื่อกล้วยไม้ชนิด Vanda coerulea Griff.

กล้วยไม้ vanda coerulea

กล้วยไม้ vanda coerulea